Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Η διοργάνωση θα έχει μεριμνήσει για την κάλυψη των συμμετεχόντων με νερό, θα υπάρχει υγειονομική κάλυψη κατά την διάρκεια του αγώνα αλλά και κέρασμα μετά τον αγώνα για όλους.

Θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και όλες οι διατάξεις όπως αυτές ορίζονται από την ΓΓΑ.