ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και τα παιδιά ηλικίας  από 15-17 χρονών με υπεύθυνη δήλωση γονέα. Τα παιδιά κάτω των 15 έχουν δικαίωμα συμμετοχής με υπεύθυνη δήλωση και υποχρεωτική συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα.

 

Αν θέλετε προς διευκόλυνσή σας μπορείτε να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση  και να την συμπληρώσετε.  Την επιδεικνύετε στους αρμόδιους, την ημέρα του αγώνα, ή διαφορετικά την συμπληρώνετε την ημέρα του αγώνα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και τα παιδιά ηλικίας  από 15-17 χρονών με υπεύθυνη δήλωση γονέα. Τα παιδιά κάτω των 15 έχουν δικαίωμα συμμετοχής με υπεύθυνη δήλωση και υποχρεωτική συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα.

 

Αν θέλετε προς διευκόλυνσή σας μπορείτε να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση  και να την συμπληρώσετε.  Την επιδεικνύετε στους αρμόδιους, την ημέρα του αγώνα, ή διαφορετικά την συμπληρώνετε την ημέρα του αγώνα.