ΧΟΡΗΓΟΙ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς, χορηγούς επικοινωνίας και υποστηρικτές της διοργάνωσης, καθώς με την δική τους βοήθεια και στήριξη μπορούμε να πραγματοποιούμε το Ρέτζακας Trail Run.

Όσο πλησιάζουμε στην ημερομηνία διεξαγωγής του Ρέτζακα Trail Run 2024, θα συμπληρώνεται με τους νέους χορηγούς, χορηγούς επικοινωνίας και υποστηρικτές.

Χορηγοί

Χορηγοί Επικοινωνίας

Υποστηρικτές